Installation. Hur går det till?

Ska du byta värmesystem i ditt nuvarande hem, eller ska du bygga nytt och vill ansluta dig till fjärrvärme?

Kontakta en VVS-installatör som är certifierad att göra fjärrvärmeanslutningar. Han kan svara på just dina möjligheter och priser.

Bara det finns fjärrvärme tillgängligt i ditt område är det som regel väldigt enkelt att ansluta sig!

Läs mer om tillgängligheten här

Så här går det till

Vi på Rättviks Energi går igenom din anslutning och säkerställer att fjärrvärmeanslutning är möjlig till just din fastighet.

Vi kontaktar dig sedan för att berätta hur det ser ut och vad som är möjligt.

Därefter gör vi ett besök på plats vid din fastighet. Då tittar vi på anslutning, vilken grävning som behövs och hur centralen ska placeras i din fastighet.

Vi på Rättviks Energi tar hand om allt det praktiska vad gäller installationen. Du behöver bara kontakta oss så ordnar vi resten med samordning av grävning, VVS-installatörer etc.

Vill du även ha stadsnät/fiber in till din fastighet i samband med att vi gräver för fjärrvärmen - informera oss om dina önskemål så tar vi kontakt med Dala Energi och ser hur vi samtidigt kan dra in fiber i huset.

Vi på Rättviks Energi beräknar en inkopplingstid/period, och kommer sedan tillsammans med dig överens om vad som fungerar. Vi gör inkopplingar under sommarperioden. Grävning och förberedelser till inkoppling inomhus (genom vägg) och återställning av grävningen brukar ta några dagar att genomföra. Till detta tillkommmer sedan inkoppling av fjärrvärmecentralen som utförs av ett VVS-företag där vi använder oss av underentreprenörer.

När allt är installerat kommer vi på Rättviks Energi och besiktigar anläggningen tillsammans med dig som kund, så att allt blivit korrekt installerat.

Du får genomgång av centralen i din fastighet av VVS-installatören.

När allt är klart är det du som äger centralen i din fastighet, vi på Rättviks Energi ansvarar för leveransen av värme fram till ventilerna i väggen i din fastighet.

ROT-avdrag gäller för installation.