Fjärrvärmelagen

2008 antog riksdagen en helt ny fjärrvärmelag

Fjärrvärmelagen, som gäller från 2008, syftar till att öka förtroendet för fjärrvärmebranschen genom att
stärka fjärrvärmekundernas position. 

Fjärrvärmelagen ställer bland annat krav på att fjärrvärmeavtal ska innehålla uppgifter om parternas åtaganden, priset och hur det bestäms, var prisinformation finns, löptid, ändringsmöjligheter, villkor för uppsägning, vårt ersättningsansvar om våra åtaganden inte uppfylls, betalningsansvar för återställningskostnader samt möjlighet till förhandling och eventuell medling.

Ökade krav på fjärrvärmeavtalen

De allmänna avtalsvillkoren för leverans av fjärrvärme kommer att ändras. Just nu förhandlar Konsumentverket, och de stora kundorganisationerna, med branschorganisationen Svensk Fjärrvärme om vilka ändringar som ska göras med anledning av den nya lagen.