Felsökning och skötseltips

Vi har hög leveranskvalitet från vårt fjärrvärmeverk i Rättvik, men ibland uppstår fel och problem som vi inte kan påverka, till exempel med fjärrvärmecentralen i din egen fastighet. Du som fastighetsägare äger och ansvarar själv för fjärrvärmecentralen som sitter i din villa. Centralen bör ses över med jämna mellanrum. Ett bra råd är att regelbundet läsa av trycket för att upptäcka eventuella avvikelser. 

Läs i instruktionsboken för närmare detaljer om just din central. Gå igenom felsökningsschemat, är du fortfarande osäker eller inte kan se att problemet finns i din central är du givetvis alltid välkommen att ringa oss för rådgivning och felanmälan.


Manual

Här finner du en fjärrvärmemanual och instruktion som förklarar hur det fungerar, manualen innehåller också saker som du ska känna till såsom underhåll, hantering och funktion.

Länk till instruktionen "Din fjärrvärmecentral"PDF

Du som hyresägare bör se över din anläggning en gång per år genom din VVS-kontakt så att systemet fungerar inför vintern. Du kan även kontakta Rättviks Energi för serviceavtal och rådgivning.

Felsökningsschema

Här nedan följer ett felsöknings/skötselschema som du enkelt kan gå igenom för att upptäcka, eller utesluta fel på din fjärrvärmecentral. Om du känner dig osäker vänligen kontakta en VVS firma så kan de hjälpa dig.

Egen felsöknng
PROBLEMORSAKÅTGÄRD
Jag ska lämna huset ett tagEx. semesterMan behöver inte göra nåt när man åker på semester. Vanligaste felet som kan uppkomma på hösten är att trycket är för lågt i det interna systemet i huset/villan. Då får man inte nån värme. Lösningen är att fylla på vatten i systemet så att trycket uppnår rekommenderat värde.
Jag får ingen värme på elementenFör lågt tryckKontrollera trycket i anläggningen - Öppna locket och kontrollera trycket. Ska vara lite över ett bar/ett kg (beroende på gradering). Trycket som ska vara är beroende av vilken typ av hus du har och hur många våningar. Har du tryck över 1 bar är detta en korrekt inställning. Om inställningen är för låg använd kranen som har markeringen “påfyllning”.
Jag får ingen värme på elementenElavbrottKontrollera om det finns el till anläggningen. Pumpen ska gå hela tiden. Öppna locket/huven och lyssna om pumpen går. Enklast kan vara att hålla en skruvmejsel på pumpens hölje och samtidigt mot örat, då hör man pumpen.
Jag får ingen värme på elementenPumpen står stillIbland kan pumpen kärva fast om anläggningen varit avstängd. Knacka på pumpen lite försiktigt med handtaget på en skruvmejsel och se om den går igång
Jag får ingen värme på elementenLuft i systemetKontrollera att du inte har luft i systemet i dina element. Detta kan hända om du behöver fylla på vatten (det kan vara läckage nånstans i dina element) eller om du bytt element eller renoverat något i din anläggning och sen fyllt på vatten. Då behöver du lufta elementen för att värmen och vattnet ska komma fram.
Jag får ingen värme på elementenFelmeddelanden på centralens displayKontrollera displayen för felmeddelanden och att systemet är i driftläge. Om något ser fel ut eller felmeddelanden visas behöver du kontakta en VVS-firma. Vanligen går systemet inte sönder men det finns elektronik och givare i anlägggningen som kan gå sönder. Det kan hända vid yttre påverkan från t.ex. åska, blixtnedslag etc.
Den värme jag ställer in i huset stämmer inte med den värmen som uppnås.Fel på komponent eller inställningNågonting är fel med din central som hanterar värmen i huset, det kan t.ex vara utetemperaturgivaren som visar fel värden, då tror systemet att det är 20 grader varmt ute fast det egentligen är -10 grader. Det kan även vara innetemperaturmätaren. Någon av styrventilerna i anläggningen kan vara trasig, då matas mer värme ut i huset än vad som behövs.