Driftsäkerhet

Hög leveranssäkerhet året runt

Fjärrvärme är ett bra val för uppvärmning av hus och lokaler. Det är enkelt i drift och underhållsfritt. Den som har fjärrvärme behöver sällan oroa sig för köldknäppar. Fjärrvärme har en hög leveranssäkerhet. Fjärrvärmecentralen behöver dock el för att ta emot värme! Drabbas vi av ett längre elavbrott är vi mer sårbara.


Rättviks Energi har en servicegaranti

  • Värmeenergi levereras till er fastighet 24 timmar om dygnet.
  • Vid oplanerade leveransbrott, längre än 6 timmar, kompenseras ni med en prisreduktion motsvarande den rörliga energikostnaden gånger två. Denna garanti gäller om ni anmält felet till oss.