Fjärrvärme i din villa

I dag står fjärrvärmen för nästan hälften av uppvärmningen i Sverige och allt fler väljer fjärrvärme. Oftast för att det är så enkelt och bekvämt. Som namnet antyder kommer fjärrvärmen från “någonstans i fjärran”. Istället för att varje hus har en egen värmekälla levereras värmen enkelt och bekymmersfritt från en central anläggning.


Miljön

Det är bättre för miljön att i en tätort ha en skorsten med effektiv rening och små utsläpp, än många små skorstenar utan rening. Tack vare fjärrvärmen kan vi ta till vara energi som annars skulle gå till spillo. Bränslet hos oss i Rättvik består i huvudsak av skogsflis från våra skogar i Dalarna.


Trygghet och leveranssäkerhet

Vid vår fjärrvärmecentral i Rättvik finns en mindre (3MWh) och en större (7MWh) biobränslepanna. Dessa kompletteras av två oljepannor, som säkerhet vid mycket kallt väder. 


Så funkar det

1. Fjärrvärmen kommer till fastigheten i form av vatten som värmts upp hos oss på värmeverket i Rättvik.

2. Det heta vattnet transporteras i ett system av välisolerade rör under högt tryck. Vattnet är mellan 70 och 120 grader varmt, beroende på årstid och väder, och leds till en fjärrvärmecentral i varje fastighet. 

3. I fastigheten finns värmeväxlare som utnyttjar det heta vattnet för att värma upp husets element och varmvattnet i kranarna.

4. Det avkylda vattnet leds tillbaka till värmeverket, där det värms upp igen och leds tillbaka ut i systemet. 
Även på vägen tillbaka till värmeverket kan vattnet göra nytta, till exempel genom att värma trottoarer och fotbollsplaner, så att de blir isfria!

Läs mer om fjärrvärme på www.energiforetagen.seexternal link, opens in new window