Nyhetsarkiv

  • 2018-12-04 11:40
    Fjärrvärmeavgifter 2019
    Inför 2019 kommer Rättvik Energi AB att öka fjärrvärmeavgifterna med 2%, (förutom Anläggningsavgiften för villakunder som föreslås oförändrad).Detta betyder att Förbrukningsavgifter, fasta årliga avgifter och eventuella effektavgifter höjs med 2% jämfört med avgifterna 2018.

    Läs mer om de förändrade avgifter och hur de påverkar dig här >


    Läs mer