Nyhetsarkiv

 • 2017-11-28 1:47
  Eventuella störningar i fjärrvärmeleveransen Vikarbyn Tisdag 5:e december 2017 09:30 till 12:30
  På grund av planerade elreparationsarbeten kan vi få problem i fjärrvärmeleveransen den 5:e december. Det planerade elarbetet kommer att ske mellan kl 09:30 till kl 12:30.  
  Läs mer
 • 2017-11-17 4:10
  Störningar i fjärrvärmeleveransen i Vikarbyn kl 10.00-14.00 onsdag 22/11
  Pga. arbeten i elnätet i Vikarbyn under tiden 10:00 – 14:00 den 22 november 2017 kommer leveransen av fjärrvärme att brytas under samma tid.
  Läs mer
 • 2017-11-07 8:27
  Avbrott i Fjärrvärmen Vikarbyn 171109 kl 08:00 till ca 14:00

  Till följd av planerat elektriskt reparationsarbete i elledningsnätet Vikarbyn kommer det vara ett avbrott i fjärrvärmeleveransen.Avbrottet i den elektriska leveransen till oss kommer att ske mellan kl 10-11:30. Vi behöver lite tid före och efter el avbrottet för att kunna säkerställa en säker drift.
  Läs mer