Nyhetsarkiv

 • 2017-04-25 11:48
  Kundtjänsten för fjärrvärme i Rättvik kommer att stängas!

  En del förändringar av fjärrvärmeverksamheten kommer att ske denna sommar under juni månad.Fjärrvärmechef Göran Gruv har sagt upp sin anställning vid Rättviks Teknik AB då han kommer att övergå i egen verksamhet.
  Göran Gruv avslutar sin anställning under midsommarveckan, v25.
  VD Henrik Valgma övertar ansvaret för fjärrvärmeverksamheten
  tillsvidare.
  Kundtjänst, Yvonne Hansen, har sagt upp sin anställning och slutar
  den 2 juni. Kundtjänstverksamheten för fjärrvärme flyttas över till
  Dala Vatten och Avfall AB i Leksand och gäller tillsvidare.
  Kontoret i Rättvik stängs.
  Nuvarande telefonnummer 0248 -70145 kommer att vidarekopplas till Dala Vatten och Avfalls kundtjänst fr. om måndag den 5 juni.

  Nya telefon- och besökstider:
  Telefontid måndag - fredag
  08.00 – 12.00 och 13.00 – 15.00
  Besökstid måndag – fredag
  08.00 – 12.00 och 13.00 – 16.00
  Besöksadress: Tallskogsvägen 1, Leksand
  Telefon: 020-200210
  E-post: info@dvaab.se


  Läs mer