Nyhetsarkiv

 • 2018-12-04 11:40
  Fjärrvärmeavgifter 2019
  Inför 2019 kommer Rättvik Energi AB att öka fjärrvärmeavgifterna med 2%, (förutom Anläggningsavgiften för villakunder som föreslås oförändrad).Detta betyder att Förbrukningsavgifter, fasta årliga avgifter och eventuella effektavgifter höjs med 2% jämfört med avgifterna 2018.

  Läs mer om de förändrade avgifter och hur de påverkar dig här >


  Läs mer
 • 2018-10-15 2:50
  Driftstörningar i värmeleveranserna i Nyheden
  Torsdagen den 18 oktober mellan kl. 09:00 – 16:00 kommer boende på Nyheden att råka ut för driftstörningar i värmeleveranserna.

  Fler ansluter sig till fjärrvärme
  Vi är glada för att det är fler som ansluter sig till Rättviks fjärrvärmenät men det innebär att värmeleveranserna måste stoppas i ett delområde för att kunna koppla ihop rören mellan nätet och våra nya kunder.
  Brev har förmedelats i berörda kunders brevlådor.
  Läs mer
 • 2018-06-18 2:51
  Rättvik Energi AB
  Sedan den 1 maj 2018 är det Rättvik Energi AB, REAB som tillhandahåller fjärrvärmen i Rättvik.För dig som var kund hos Rättviks Teknik AB med tjänster inom fjärrvärme innebär detta att du fr.o.m. 2018-05-01 kommer att få fakturor från Rättvik Energi AB. Rättvik Teknik AB överlåter sitt bankgironummer till Rättvik Energi AB och du som kund betalar mot samma bankgironummer som tidigare.Kundtjänst tillhandahålls av Dala Vatten och Avfall AB.
  Läs mer
 • 2018-03-23 10:38
  Fjärrvärmen i Rättviks Teknik AB blir Rättvik Energi AB
  Rättviks Teknik AB kommer att delas upp i två bolag och har upprättat en delningsplan med avsikt att genomföra en s.k. fission. Fissionen innebär att Rättviks Teknik AB upphör som bolag och att Rättvik Energi AB och Rättvik Vatten och Avfall AB övertar tillgångar, skulder, rättigheter och skyldigheter.För dig som är kund hos Rättviks Teknik AB med tjänster inom fjärrvärme innebär fissionen att du fr.o.m. 2018-05-01 kommer att få fakturor från Rättvik Energi AB. Rättvik Teknik AB överlåter sitt bankgironummer till Rättvik Energi AB och du som kund betalar mot samma bankgironummer som tidigare.För dig som är kund hos Rättviks Teknik AB med tjänster inom vatten, avlopp och avfall innebär fissionen att du fr.o.m. 2018-05-01 kommer att få fakturor från Rättvik Vatten och Avfall AB. Rättvik Teknik AB överlåter sitt bankgironummer till Rättvik Vatten och Avfall AB och du som kund betalar mot samma bankgironummer som tidigare.
  Till dig som är kund till oss idag har vi skickat brev där vi förklarar vad som gäller om du har, autogiro, e-faktura eller betalar via utlandsbetalning.
  Läs mer
 • 2017-11-28 1:47
  Eventuella störningar i fjärrvärmeleveransen Vikarbyn Tisdag 5:e december 2017 09:30 till 12:30
  På grund av planerade elreparationsarbeten kan vi få problem i fjärrvärmeleveransen den 5:e december. Det planerade elarbetet kommer att ske mellan kl 09:30 till kl 12:30.  
  Läs mer
 • 2017-11-17 4:10
  Störningar i fjärrvärmeleveransen i Vikarbyn kl 10.00-14.00 onsdag 22/11
  Pga. arbeten i elnätet i Vikarbyn under tiden 10:00 – 14:00 den 22 november 2017 kommer leveransen av fjärrvärme att brytas under samma tid.
  Läs mer
 • 2017-11-07 8:27
  Avbrott i Fjärrvärmen Vikarbyn 171109 kl 08:00 till ca 14:00

  Till följd av planerat elektriskt reparationsarbete i elledningsnätet Vikarbyn kommer det vara ett avbrott i fjärrvärmeleveransen.Avbrottet i den elektriska leveransen till oss kommer att ske mellan kl 10-11:30. Vi behöver lite tid före och efter el avbrottet för att kunna säkerställa en säker drift.
  Läs mer
 • 2017-10-24 8:17
  Driftstörning i fjärrvärmen Rättvik
  Uppdaterad 171024 kl 14:30 Vi har fått igång värmen och alla kunder skall ha värme samt varmvatten nu. När vi under morgondagen dvs 171025 gör några ytterligare justeringar så kan vi ha eventuella driftstörningar igen.Uppdaterad 171024 kl 08:35 På grund av tekniska problem har vi nu en driftstörning. Vi har nu påbörjat åtgärderna så att fjärrvärme kan gå ut på nätet. Vår prognos just nu är att vi levererar värme med bättre effekt under morgondagen. Löpande information kring hur det går kommer ges här.Upplagt 171024 kl 08:17 Det är driftstörning i fjärrvärmen i Rättvik. Mer information ges här så snart vi har har handlingsplanen klar.
  Läs mer
 • 2017-10-20 3:04
  Driftstopp Fjärrvärmen Lerdal och Gärdebyn Måndag den 23:e Oktober kl 12:00 till kl 14:00
  Måndag den 23:e oktober kl 12:00-14.00 kommer det vara driftstopp i Fjärrvärmen i Lerdal och Gärdebyn.Orsaken till stoppet är reparationsarbete. Detta innebär att ni kommer bli utan varmvatten under perioden för driftstoppet.
  Läs mer
 • 2017-08-22 4:21
  Planerad driftstörning Fjärrvärmen Rättvik
  På grund av reparationer på Fjärrvärmeverket i Rättvik kan det komma att uppstå driftsstörningar på fjärrvärmen i hela Rättviks fjärrvärmenät. Detta preliminärt under perioden från tisdag den 29 augusti, kl. 18:00 t.o.m. onsdag den 30 augusti kl. 06:00.Hör av dig om det är något du undrar,Henrik Valgma VD Tfn: 0247 -44 148mail: henrik.valgma@dvaab.se
  Läs mer
 • 2017-08-08 3:23
  Avbrott på fjärrvärmen i Rättvik
  Under vecka 33 tisdag 15/8 och onsdag 16/8 kommer det att vara stopp av fjärrvärmeleverans i ett område från stora industriområdet till mitten av Kvarngatan på grund av reparationsarbeten.
  Läs mer
 • 2017-06-19 11:25
  Avstängning fjärrvärme måndag 19 juni
  På grund av problem med täthet i ventiler så kommer området som berörs av avstängningen (Kvarngatan och Vålsveden) eventuellt att utökas så räkna med störningar hela dagen i hela Rättvik, reparationen beräknas ta hela dagen, klart preliminärt kl. 16:00. Störningar kommer att pågå även under kvällen då vi driftsätter ledningen igen.
  Läs mer
 • 2017-06-19 8:44
  Avstängning av fjärrvärme i Rättvik
  Vi stänger av fjärrvärmen måndag 19 juni kl 09:00-13:00 pga av reparation av skadad ledning.Områden som kommer att beröras är Kvarngatan och Vålsveden, övriga områden kan drabbas av mindre störningar. 
  Läs mer
 • 2017-04-25 11:48
  Kundtjänsten för fjärrvärme i Rättvik kommer att stängas!

  En del förändringar av fjärrvärmeverksamheten kommer att ske denna sommar under juni månad.Fjärrvärmechef Göran Gruv har sagt upp sin anställning vid Rättviks Teknik AB då han kommer att övergå i egen verksamhet.
  Göran Gruv avslutar sin anställning under midsommarveckan, v25.
  VD Henrik Valgma övertar ansvaret för fjärrvärmeverksamheten
  tillsvidare.
  Kundtjänst, Yvonne Hansen, har sagt upp sin anställning och slutar
  den 2 juni. Kundtjänstverksamheten för fjärrvärme flyttas över till
  Dala Vatten och Avfall AB i Leksand och gäller tillsvidare.
  Kontoret i Rättvik stängs.
  Nuvarande telefonnummer 0248 -70145 kommer att vidarekopplas till Dala Vatten och Avfalls kundtjänst fr. om måndag den 5 juni.

  Nya telefon- och besökstider:
  Telefontid måndag - fredag
  08.00 – 12.00 och 13.00 – 15.00
  Besökstid måndag – fredag
  08.00 – 12.00 och 13.00 – 16.00
  Besöksadress: Tallskogsvägen 1, Leksand
  Telefon: 020-200210
  E-post: info@dvaab.se


  Läs mer
 • 2016-12-22 10:51
  GOD JUL och GOTT NYTT ÅR önskar vi våra kunder
  Läs mer
 • 2016-11-15 11:07
  MINA SIDOR
  Mina Sidor är ur funktion.
  Läs mer
 • 2016-11-15 11:03
  AVSTÄNGNING FJÄRRVÄRME VIKARBYN
  Torsdagen den 17 november stängs fjärrvärmen av i Vikarbyn
  mellan kl. 10.00 - 12.00.
  Byte av pumpar. 
  Läs mer
 • 2016-10-10 11:08
  DRIFTINFORMATION VIA SMS-AVISERING
  Vi har infört ett system med SMS-avisering vid störningar och avbrott på fjärrvärmeleveranser och annan driftinformation.
  För att få tillgång till SMS-avisering så måste ni anmäla er enligt följande:
  För att registrera sig för att få driftinformation via SMS kring fjärrvärme följ följande steg:
  1. Välj det område du är intresserad av, BODA, RÄTTVIK eller VIKARBYN
  2. Skicka t.ex. RÄTTVIK till 71377 (sms)
  3. Du får ett svar med bekräftelse på att du nu är registrerad för att få driftsinformation för valt område   

  För att avregistrera sig från att få driftinformation via SMS kring fjärrvärme följ följande steg:
  1. Välj det område du är intresserad av, BODA, RÄTTVIK eller VIKARBYN
  2. Skicka t.ex. RÄTTVIK Stopp till 71377 (sms)
  3. Du får ett svar med bekräftelse på att du nu är avregistrerad för att få driftsinformation för valt område
  Observera att du inte kan svara på dessa SMS.
  Observera även att denna tjänst endast kan användas av telefoner som kan hantera textmeddelanden (sms), ej från en fast telefon.
   
  Läs mer
 • 2016-10-06 9:46
  FJÄRRVÄRMETAXOR 2017
  Styrelsen för Rättviks Teknik AB Fjärrvärme har tagit beslut för en taxesänkning med 5 %
  för samtliga brukningsavgifter
  under år 2017. 
  Sänkningen gäller från den 2017-01-01.
  Gäller ej anslutningsavgiften.


  Läs mer
 • 2016-06-14 10:54
  KUNDTJÄNST SEMESTERSTÄNGT

  Vår kundtjänst har semesterstängt mellan den 20 juni t o m den 17 juli.
  Åter måndag den 18 juli kl. 08.00.

  Vid akuta driftproblem v g
  ring 0746-389843.

  Trevlig sommar önskar vi er alla!                  
    
  Läs mer
 • 2016-06-14 10:49
  AVSTÄNGNING AV FJÄRRVÄRME 16 JUNI

  Avstängning av fjärrvärme sker p g a reparation och ombyggnad av fjärrvärmeledningar och berör Bryggerivägen, Bockgatan och delar av Slalomvägen och Rodelvägen i Rättvik.

    TORSDAG den 16 juni, klockan 08.00 - 16.00
                              
  Värme och varmvatten kommer inte att finnas under tiden.
  Tiderna är cirkatider, det kan ev. bli kortare eller längre avstängningstider.

  Läs mer
 • 2016-04-07 10:13
  AVSTÄNGNING FJÄRRVÄRME CENTRALA RÄTTVIK
   Avstängning av fjärrvärme sker p g a reparation och ombyggnad av fjärrvärmeledningar och berör hela centrala Rättvik.

  TORSDAG den 14 april, klockan 08.00 - 20.00
                               och
  TORSDAG den 21 april, klockan 08.00 - 20.00
  Värme och varmvatten kommer inte att finnas under tiden.
  Tiderna är cirkatider, det kan ev. bli kortare eller längre avstängningstider.
   
  Läs mer
 • 2016-03-22 9:28
  MINA SIDOR
  Mina Sidor är för tillfället ur funktion pga serverbyte.
  Läs mer
 • 2016-01-15 8:23
  DRIFTSTÖRNINGAR FJÄRRVÄRMENÄTET
   Just nu har vi driftstörningar på fjärrvärmenätet p g a kylan.
  Arbete pågår att lösa problemet.

  Läs mer
 • 2016-01-11 11:49
  JUSTERING AV FAST PRIS PÅ DECEMBER MÅNADS FAKTURA
   På grund av ett fel i faktureringssystemet och ouppmärksamhet från vår sida så har vissa kunder ej blivit fakturerade den fasta avgiften fr.om 20150601-De kunder som drabbats av detta kommer att debiterats denna avgift retroaktivt nu i januari.

  Läs mer
 • 2015-11-09 8:51
  FJÄRRVÄRMETAXA 2016
  Styrelsen för Rättviks Teknik AB Fjärrvärme har tagit beslut för en taxesänkning med 3% för samtliga brukningsavgifter under år 2016.
  Gäller ej anslutningsavgift.

  Läs mer
 • 2015-11-04 10:37
  FEL PÅ OKTOBER MÅNADS FAKTURA!
  Tyvärr har november månads energiförbrukning och december månads fasta avgifter kommit med på oktober fakturan.
  Detta beror på ett systemfel. Vi beklagar detta!
  Vid frågor ring kundtjänst 0248-70145, må-fr 08.00 - 12.00.
  Läs mer
 • 2015-11-03 8:57
  STÖRNINGAR PÅ NÄTET
  Just nu har vi störningar på fjärrvärmenätet i Rättvik p g a tekniska problem. Störningar kan komma att vara under hela dagen.
  Läs mer
 • 2015-10-15 11:52
  MINA SIDOR
  Välkommen till Mina Sidor!

  Här får du tillgång till dina fakturor samt förbrukningsstatistik.
  För att komma åt uppgifterna behöver du ditt kundnummer och
  person- eller organisationsnummer.
  Ditt kundnummer finns på fakturan.
  Länken finns i ovankant på startsidan.Vid frågor ring kundtjänst på
  tel. 0248-70145, kl. 08.00 - 12.00.

  Läs mer
 • 2015-10-15 11:21
  AVSTÄNGNING FJÄRRVÄRME ONSDAGEN
  DEN 21 OKTOBER                  

  Fjärrvärmeleveransen kommer att vara avstängd och berör
  LILLA INDUSTRIOMRÅDET i Rättvik.
  Hela fjärrvärmenätet, dvs alla kunder, kommer att vara utsatta för störningar och periodvis kommer ingen värme/varmvatten att levereras under kvällen/natten och tidig morgon pga reparationer.

  Arbetet påbörjas kl. 21.00 och pågår under större delen av kvällen och natten och beräknas vara klart på morgonen den 22 oktober.                

  Läs mer
 • 2015-09-09 9:28
  VARFÖR 2 ST FAKTUROR?
  Samtliga kunder har fått 2st fakturor utskickade med förfallodatum 150930. Dessa fakturor avser månad juli och augusti vilket meddelades på juni månads faktura. Datumskillnaden kan ses på fakturan vid "energiavgift".
  Läs mer
 • 2015-09-01 8:35
  AVSTÄNGNING FJÄRRVÄRME ONSDAGEN
  DEN 2 SEPTEMBER

  Fjärrvärmeleveransen kommer att vara avstängd och berör
  Vårdcentralen, Rättviksskolan, Torget inklusive hela
  Centralgatan och Järnvägsgatan.
  Arbetet påbörjas kl. 18.00 och pågår under större delen av kvällen/natten.
  Avstängningen beror på reparation av fjärrvärmeledning.
  Läs mer
 • 2015-08-20 8:08
  AVSTÄNGNING FJÄRRVÄRME ONSDAGEN DEN 26 AUGUSTI
  Fjärrvärmeleveranser till Vålsveden med närliggande områden
  kommer att vara avstängda
  onsdagen den 26 augusti kl. 08.00 - 15.00.
  Avstängningen beror på reparation av fjärrvärmeledning.

  Läs mer
 • 2015-07-14 10:08
  KUNDTJÄNST SEMESTERSTÄNGT.
  Kundtjänst har stängt mellan den 20 juli t o m den 14 augusti.
  Åter måndag den 17 augusti kl. 08.00.
  Vid akuta driftproblem v g ring
  0746-389843.
  Trevlig sommar önskar vi er alla!
  Läs mer
 • 2015-06-11 10:27
  AVSTÄNGNING FJÄRRVÄRME ONSDAGEN DEN 17 JUNI
  Fjärrvärmeleveranser kommer att vara avstängda inom området öster om Torggatan i Rättvik.

  Knihsgatan öster om Torggatan, Skolgatan, Dalagatan, Parkgatan, Villagatan, Nygatan, Ågatan.Avstängning kommer att ske onsdagen den 17 juni mellan kl. 09.00 - 15.00  som beror på reparation av fjärrvärmeledning.
  Läs mer
 • 2015-06-02 9:49
  AVSTÄNGNING FJÄRRVÄRME ONSDAGEN DEN 3 JUNI
  Onsdagen den 3 juni kommer vi att stänga av fjärrvärmen för
  reparation av ledning vid Dalagatan 12, 14, Parkgatan 3B, 5, 6A-H, 8A-D, Knihsgatan 22A-H samt Knihsgatan 26.
  Fjärrvärmen kommer att vara avstängd större delen av dagen.                  

  Läs mer
 • 2015-05-25 11:34
  Kundtjänst har stängt den 28 - 29 maj

  Vår kundtjänst kommer att vara stängd mellan den 28 - 29 maj.
  Finns åter på plats måndagen den 1 juni.

  Läs mer
 • 2015-05-21 10:25
  Avstängning fjärrvärmeleverans tisdag den 26 maj
  Tisdagen den 26 maj kommer vi att stänga av fjärrvärmen för
  reparation av ledning vid Dalagatan 12, 14, Parkgatan 3B, 5, 6A-H, 8A-D, Knihsgatan 22A-H samt Knihsgatan 26.
  Fjärrvärmen kommer att vara avstängd större delen av dagen.
  Läs mer
 • 2015-04-23 10:28
  Kundtjänst har stängt den 150424
  Fredagen den 24 april är vår kundtjänst stängd. Finns åter på plats måndagen den 27 april. Trevlig helg!
  Läs mer
 • 2015-03-20 11:08
  E-FAKTURA till privatpersoner
  Fr o m mars månads fakturering kommer e-fakturor att skickas till dem som gjort anmälan via sin resp. internetbank.
  Läs mer
 • 2015-02-24 8:47
  E-FAKTURA till privatpersoner
  Just nu håller vi på med en test för e-fakturering till privatpersoner men redan nu går det att anmäla sig via internetbank.Vi återkommer med besked när allt är klart.
  Läs mer
 • 2014-12-16 9:40
  TAXOR 2015
  Styrelsen för Rättviks Teknik AB Fjärrvärme har beslutat att ingen taxehöjning kommer att ske under 2015.
  Läs mer
 • 2014-12-16 9:36
  GOD JUL & GOTT NYTT ÅR!
  Kundtjänst har stängt mellan den 22 - 28/12-14 samt den 5 - 6/1-15. Åter på plats den 7 januari 2015.
  Läs mer
 • 2014-12-01 11:51
  Avstängning Fjärrvärme den 3 december
  Onsdag den 3 december kommer vi att stänga av leverans av fjärrvärme pga byte av ventiler på Ågatan 4, mellan kl. 09.00 till ca 15.00.Berörda områden är:Karamellen Torggatan
  Garvaren nedanför Knihsgatan
  Annikasgatan nedanför Knihsgatan
  Torggatan nedanför Knihsgatan
  Badhusgatan
  Hvilan

  Läs mer
 • 2014-10-09 9:25
  ENERGIRÅDGIVNING
  För energirådgivning kontakta Rättviks kommuns Energi- och klimatrådgivning, tel. 0248-70 000.
  Läs mer
 • 2014-09-23 8:33
  Avstängning fjärrvärmeleveranser lilla industriområdet
  Fjärrvärmeleveranserna inom lilla industriområdet i Rättvik kommer att stängas av idag tisdag 23:e september under tiden 09:30 - 14:00 pga akut reparation av läcka på fjärrvärmeledning.
  Läs mer
 • 2014-09-09 11:41
  Avstängning av fjärrvärmeleveranser onsdagen den 10 september, Lilla industriområdet
  Avstängning av fjärrvärmeleveranser avser hela Lilla industriområdet,
  på grund av reparationer på fjärrvärmeledning.

  Läs mer
 • 2014-08-25 9:09
  Avstängning av fjärrvärmeleveranser i Vikarbyn den 2 september.
  Avstängning av fjärrvärmeleveranser kommer att ske på grund av
  ombyggnader och reparation i panncentralen Vikarbyn.

  Läs mer
 • 2014-08-12 9:51
  Hur  gör jag med min fjärrvärme när jag ska flytta?
  Vid en försäljning av din villa måste ett ägarbyte av ditt fjärrvärmeavtal anmälas och registreras hos RTAB Fjärrvärme.
  Ta kontakt med vår kundtjänst 0248-70145, så skickar vi en blankett för ägarbyte.

  Läs mer
 • 2014-06-30 7:47
  Glad Sommar!
  Vi önskar dig en riktig skön och avkopplande sommar med
  mycket sol och bad.
  Vår kundtjänst har semesterstängt mellan den 1/7 - 20/7. 
  Vid akuta driftproblem v v ring 0746-38 98 43.

  Läs mer
 • 2014-06-19 7:24
  Glad Midsommar!
  Vi på Rättviks Teknik AB Fjärrvärme önskar Er alla en Glad Midsommar.
  Läs mer
 • 2014-06-17 9:08
  Läs mer om fjärrvärme!
  - Vi värmer varandra.external link, opens in new window
  Läs mer
 • 2014-06-17 9:08
  Ny prislista 2014
  Nu finns vår nya prislista under Villaägare respektive Företag.
  Läs mer
 • 2014-06-17 9:08
  Spela Ad-Cycler!
  Med Ad-cycler tävlar man om att återvinna annonser på internet och samtidigt skänker man värme till någon som fryser. Se Svensk Fjärrvärmes hemsida.external link, opens in new window
  Läs mer