12/4/2018

Fjärrvärmeavgifter 2019

Inför 2019 kommer Rättvik Energi AB att öka fjärrvärmeavgifterna med 2%, (förutom Anläggningsavgiften för villakunder som föreslås oförändrad).

Detta betyder att Förbrukningsavgifter, fasta årliga avgifter och eventuella effektavgifter höjs med 2% jämfört med avgifterna 2018.

Läs mer om de förändrade avgifter och hur de påverkar dig här >