11/28/2017

Eventuella störningar i fjärrvärmeleveransen Vikarbyn Tisdag 5:e december 2017 09:30 till 12:30

På grund av planerade elreparationsarbeten kan vi få problem i fjärrvärmeleveransen den 5:e december. Det planerade elarbetet kommer att ske mellan kl 09:30 till kl 12:30.