11/17/2017

Störningar i fjärrvärmeleveransen i Vikarbyn kl 10.00-14.00 onsdag 22/11

Pga. arbeten i elnätet i Vikarbyn under tiden 10:00 – 14:00 den 22 november 2017 kommer leveransen av fjärrvärme att brytas under samma tid.