8/22/2017

Planerad driftstörning Fjärrvärmen Rättvik

På grund av reparationer på Fjärrvärmeverket i Rättvik kan det komma att uppstå driftsstörningar på fjärrvärmen i hela Rättviks fjärrvärmenät. Detta preliminärt under perioden från tisdag den 29 augusti, kl. 18:00 t.o.m. onsdag den 30 augusti kl. 06:00.

Hör av dig om det är något du undrar,

Henrik Valgma VD

Tfn: 0247 -44 148

mail: henrik.valgma@dvaab.se