6/19/2017

Avstängning av fjärrvärme i Rättvik

Vi stänger av fjärrvärmen måndag 19 juni kl 09:00-13:00 pga av reparation av skadad ledning.

Områden som kommer att beröras är Kvarngatan och Vålsveden, övriga områden kan drabbas av mindre störningar.