10/6/2016

FJÄRRVÄRMETAXOR 2017

Styrelsen för Rättviks Teknik AB Fjärrvärme har tagit beslut för en taxesänkning med 5 %
för samtliga brukningsavgifter
under år 2017. 
Sänkningen gäller från den 2017-01-01.

Gäller ej anslutningsavgiften.