1/11/2016

JUSTERING AV FAST PRIS PÅ DECEMBER MÅNADS FAKTURA

 

På grund av ett fel i faktureringssystemet och ouppmärksamhet från vår sida så har vissa kunder ej blivit fakturerade den fasta avgiften fr.om 20150601-

De kunder som drabbats av detta kommer att debiterats denna avgift retroaktivt nu i januari.