11/9/2015

FJÄRRVÄRMETAXA 2016


Styrelsen för Rättviks Teknik AB Fjärrvärme har tagit beslut för en taxesänkning med 3% för samtliga brukningsavgifter under år 2016.
Gäller ej anslutningsavgift.