10/15/2015

AVSTÄNGNING FJÄRRVÄRME ONSDAGEN
DEN 21 OKTOBER                  


Fjärrvärmeleveransen kommer att vara avstängd och berör
LILLA INDUSTRIOMRÅDET i Rättvik.

Hela fjärrvärmenätet, dvs alla kunder, kommer att vara utsatta för störningar och periodvis kommer ingen värme/varmvatten att levereras under kvällen/natten och tidig morgon pga reparationer.

Arbetet påbörjas kl. 21.00 och pågår under större delen av kvällen och natten och beräknas vara klart på morgonen den 22 oktober.