12/16/2014

TAXOR 2015


Styrelsen för Rättviks Teknik AB Fjärrvärme har beslutat att ingen taxehöjning kommer att ske under 2015.