8/25/2014

Avstängning av fjärrvärmeleveranser i Vikarbyn den 2 september.


Avstängning av fjärrvärmeleveranser kommer att ske på grund av
ombyggnader och reparation i panncentralen Vikarbyn.