Tekniska bestämmelser

Det finns, i den svenska fjärrvärmebranschen, gemensamma tekniska bestämmelser för fjärrvärmecentraler. Där beskrivs hur fjärrvärmecentraler utförs, installeras, används och underhålls.


För att en fjärrvärmecentral ska fungera på bästa sätt krävs att husets värme- och
varmvatteninstallationer anpassas efter anvisningar, som finns i denna bestämmelse
och i myndighetsföreskrifter.