Priser År 2017

Avser verksamhetslokaler, industri, offentliga lokaler, lägenheter, bostadsrätter, allmännytta.


Förbrukningsavgift, exklusive moms

 

Februari-November

349 kr/MWh

34,9 öre/kWh

Januari och December

496 kr/MWh

49,6 öre/kWh

 


Fast avgift, exklusive moms

E-värde kWh

Fast avgift kr/år

Effektavgift kr/kWh

-79

132

590

80-399

2 708

560

400-999

9 085

542

1000-

25 028

525

 


Beräkning av E-värdet: E(kW) = Normalårskorrigerad förbrukning (kWh) / 2000 h
Normalårskorrigerad förbrukning är medeltalet av de två senaste kalenderåren, eller om abonnenten inte varit ansluten i två år, de senaste hela kalenderåren.

Genomsnittlig kostnad  År 2015

 

Årsförbrukning

Årskostnad

öre/kWh

50 000 kWh/år

34 479

69 öre

150 000 kWh/år

103 174 kr

69 öre

300 000 kWh/år

204 352 kr

68 öre

 


Anläggningsavgift

Vid nyanslutning eller utökning av byggnader på redan ansluten fastighet bekostar fastighetsägaren själv fjärrvärmeservisens framdragning eller utbyte från försörjningsledning.

Fjärrvärmeanläggningen ska godkännas av Rättviks Energi AB. Därefter övertar Rättviks Energi AB ledningar till servisventiler vid växlarenheten.