Priser År 2019

Avser verksamhetslokaler, industri, offentliga lokaler, lägenheter, bostadsrätter, allmännytta.

Förbrukningsavgift, exklusive moms

 

Februari-November

356 kr/MWh

35,6 öre/kWh

Januari och December

506 kr/MWh

50,6 öre/kWh

 

Fast avgift, exklusive moms

E-värde kWh

Fast avgift kr/år

Effektavgift kr/kWh

-79

135

602

80-399

2 762

571

400-999

9 267

553

1000-

25 529

536


Beräkning av E-värdet: E(kW) = Normalårskorrigerad förbrukning (kWh) / 2000 h
Normalårskorrigerad förbrukning är medeltalet av de två senaste kalenderåren, eller om abonnenten inte varit ansluten i två år, de senaste hela kalenderåren.

 

Genomsnittlig kostnad  År 2019

Årsförbrukning

Årskostnad

öre/kWh

50 000 kWh/år

35 235 kr

70,5 öre

150 000 kWh/år

105 435 kr

70,3 öre

300 000 kWh/år

208 658 kr

69,6 öre

 


Anläggningsavgift

Vid nyanslutning eller utökning av byggnader på redan ansluten fastighet bekostar fastighetsägaren själv fjärrvärmeservisens framdragning eller utbyte från försörjningsledning.

Fjärrvärmeanläggningen ska godkännas av Rättviks Energi AB. Därefter övertar Rättviks Energi AB ledningar till servisventiler vid växlarenheten.