Fjärrvärmelagen

2008 antog riksdagen en helt ny fjärrvärmelag. Den syftar till att öka förtroendet för fjärrvärmebranschen genom tillsyn och ökad insyn.

Fjärrvärmelagen ställer bland annat krav på att fjärrvärmeavtal ska innehålla uppgifter om parternas åtaganden, priset och hur det bestäms, var prisinformation finns, löptid, ändringsmöjligheter, villkor för uppsägning, vårat ersättningsansvar om våra åtaganden inte uppfylls, betalningsansvar för återställningskostnader samt möjlighet till förhandling och eventuell medling.

Lagen ställer bland annat ökade krav på avtalen för fjärrvärme. Det innebär att de allmänna avtalsvillkoren för leverans av fjärrvärme kommer att ändras. Just nu förhandlar Konsumentverket och de stora kundorganisationerna med branschorganisationen Svensk Fjärrvärme om vilka ändringar som ska göras med anledning av den nya lagen.

Här kan du läsa lagen i sin helhet: