Avtal

Nedan finns de villkor som gäller för dig som villaägare. De ger information om vilka åtaganden och skyldigheter som finns mellan oss och dig. Som exempel på avtalsreglerade situationer är när det kommer till ansvar kring mätning, avläsning, betalning och uppsägning.

Avtalsvillkoren är framtagna i samarbete med Fjärrvärmeföreningen och följer branschens rekommendationer.