Fjärrvärme för ditt företag

Vi har sedan 1980-talet levererat fjärrvärme till näringsfastigheter i Rättvik.


Fördelar

Fjärrvärme kan enkelt sammanfattas med att det är så lättskött och är ett svårslaget miljöalternativ. Att det är bra ur ett ekonomiskt perspektiv och mer eller mindre problemfritt ska man inte heller glömma!
Idag finns många olika värmesystem för både mindre och större fastigheter. Kostnader för såväl uppvärmning som skötsel och service är viktiga poster för dig som fastighetsägare. Samtidigt blir miljö- och klimatfrågor alltmer viktiga.


Jämför gärna

I jämförelse med andra uppvärmningsalternativ som pellets eller värmepumpar, så är fjärrvärmen oslagbart. Du behöver inga brännare, inga pannor, inga varmvattenberedare – inte ens någon skorsten. En diskret värmeväxlare sköter hela systemet. Växlaren är helt sotfri och tyst som en mus.

Vill du ha hjälp att jämföra fjärrvärme med andra energislag för din fastighet, hör av dig till vår Kundservice så hjälper vi dig.


Ekonomiskt

Installation av fjärrvärme i din fastighet kostar inte mer än en anläggning av något annat slag. Räkna in underhåll, service och reparationer så blir uppvärmningskostnaden minst lika låg. Sannolikt höjer du även attraktionskraften på din fastighet vid eventuell försäljning. Värdet av fjärrvärme är välkänt.


Miljön

Att hålla sin fastighet med ett värmesystem som har låg miljöpåverkan kan vara både dyrt och komplicerat. För dig med fjärrvärme är det enklare. Värmeverket styrs och övervakas hela tiden av oss på Rättvik Energi så att rökgaserna är renade och energin tas till vara så mycket som möjligt. Det minskar utsläppen!


Hur går det till?

Vi på Rättvik Energi går igenom din anslutning och säkerställer att fjärrvärmeanslutning är möjlig till just din fastighet.

Vi kontaktar dig sedan för att berätta hur det ser ut och vad som är möjligt.

Därefter gör vi ett besök på plats vid din fastighet. Då tittar vi på anslutning, vilken grävning som behövs och hur centralen ska placeras i din fastighet.

Vi på Rättvik Energi tar hand om allt det praktiska vad gäller installationen. Du behöver bara kontakta oss så ordnar vi resten med samordning av grävning, VVS-installatörer etc. Om du vill ha hand om den interna installationen i din fastighet så är det inga problem, då ser vi till att vi levererar fram till fastigheten så sköter ni internt resterande installation - detta kommer vi överens om tillsammans vad som är aktuellt för just din installation.

När vi vet förutsättningarna beräknar vi en inkopplingstid/period som vi tillsammans kommer överens om fungerar. Vi gör inkopplingar under sommarperioden. Grävning och förberedelser till inkoppling inomhus (genom vägg) och återställning av grävningen brukar ta några dagar att genomföra. Till detta tillkommmer sedan inkoppling internt i fastigheten.

När allt är installerat kommer vi på Rättvik Energi och besiktigar anläggningen tillsammans med dig som fastighetsägare så att allt blivit korrekt installerat.

Du får även en genomgång av centralen i din fastighet.

När allt är klart är det du som äger centralen i din fastighet, vi på Rättvik Energi ansvarar för leveransen av värme fram till ventilerna i väggen i din fastighet.