Drift & Nyheter

 • 2018-03-23
  Fjärrvärmen i Rättviks Teknik AB blir Rättvik Energi AB
  Rättviks Teknik AB kommer att delas upp i två bolag och har upprättat en delningsplan med avsikt att genomföra en s.k. fission. Fissionen innebär att Rättviks Teknik AB upphör som bolag och att Rättvik Energi AB och Rättvik Vatten och Avfall AB övertar tillgångar, skulder, rättigheter och skyldigheter.För dig som är kund hos Rättviks Teknik AB med tjänster inom fjärrvärme innebär fissionen att du fr.o.m. 2018-05-01 kommer att få fakturor från Rättvik Energi AB. Rättvik Teknik AB överlåter sitt bankgironummer till Rättvik Energi AB och du som kund betalar mot samma bankgironummer som tidigare.För dig som är kund hos Rättviks Teknik AB med tjänster inom vatten, avlopp och avfall innebär fissionen att du fr.o.m. 2018-05-01 kommer att få fakturor från Rättvik Vatten och Avfall AB. Rättvik Teknik AB överlåter sitt bankgironummer till Rättvik Vatten och Avfall AB och du som kund betalar mot samma bankgironummer som tidigare.
  Till dig som är kund till oss idag har vi skickat brev där vi förklarar vad som gäller om du har, autogiro, e-faktura eller betalar via utlandsbetalning.
  Läs mer
 • 2017-11-28
  Eventuella störningar i fjärrvärmeleveransen Vikarbyn Tisdag 5:e december 2017 09:30 till 12:30
  På grund av planerade elreparationsarbeten kan vi få problem i fjärrvärmeleveransen den 5:e december. Det planerade elarbetet kommer att ske mellan kl 09:30 till kl 12:30.  
  Läs mer
 • 2017-11-17
  Störningar i fjärrvärmeleveransen i Vikarbyn kl 10.00-14.00 onsdag 22/11
  Pga. arbeten i elnätet i Vikarbyn under tiden 10:00 – 14:00 den 22 november 2017 kommer leveransen av fjärrvärme att brytas under samma tid.
  Läs mer
 • 2017-11-07
  Avbrott i Fjärrvärmen Vikarbyn 171109 kl 08:00 till ca 14:00

  Till följd av planerat elektriskt reparationsarbete i elledningsnätet Vikarbyn kommer det vara ett avbrott i fjärrvärmeleveransen.Avbrottet i den elektriska leveransen till oss kommer att ske mellan kl 10-11:30. Vi behöver lite tid före och efter el avbrottet för att kunna säkerställa en säker drift.
  Läs mer

Om RTAB


 • Rättviks Teknik AB är företaget som levererar fjärrvärme till anslutna fastigheter i Rättvik med omnejd. Vi är belägna på Dalhallavägen 20, en bit bortanför Rättviks Naturbruksgymnasium.I januari 2012 installerade vi en ny biopanna av Jernforsen på 10 MW som är kopplad till rökgaskondesorer som ger ytterligare 2-3 MW.
Vi värmer varandra

Kontakta oss

KUNDTJÄNST

020-200 210 - teknikab@rattvik.se

TELEFONTID

vardagar 8-12 samt 13-15

Leveransadress: Dalhallavägen 20, Rättvik
Fakturaadress: RTAB Fjärrvärme,c/o Dala Vatten och Avfall AB, Box 234, 793 25 Leksand 

Vid AKUTA driftproblem efter kontorstid
Ring 0746-38 98 43

Har du problem med vatten avlopp eller avfall?

Kontakta Dala Vatten och Avfall AB
020-200 210 info@dvaab.se